Maasto-Seppo Oy Toimitusjohtaja
Heikinniementie 37 Seppo Karjalainen, GSM 0400 580 660
90660 Oulu  
Paalutusprojektin johto  
Tuomo Karjalainen, GSM 0400 342 930  
www.maasto-seppo.fi  
etunimi.sukunimi@maasto-seppo.fi